Kredyt hipoteczny

 

 

Wkład własny tylko 10%!

 

KREDYT WŁASNY KĄT HIPOTECZNY

Pożyczanie jest teraz tak proste

jak wydawanie!

☑ Finansowanie do 90% wartości nieruchomości

☑ Oprocentowanie ze stopą zmienną albo stałą przez 5 lat

☑ Niższa marża kredytu w zielonej odsłonie

☑ 0% prowizji przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy

Kwota pożyczki:

500 - 200 000 zł

Okres pożyczki:

3 - 120 msc

Wypłata:

24 min

Darmowa pożyczka:

NIE

Opinie ekspertów:

star starstarstarstar

Np.: RRSO 501,22%. Kwota 2000 zł na 90 dni. Suma do spłaty: 2686,97 zł. Maks. RRSO: 1926,41%

Kwota pożyczki:

500 - 200 000 zł

Okres pożyczki:

3 - 120 msc

Wypłata:

24 min

Darmowa pożyczka:

NIE

Opinie ekspertów:

star starstarstarstar

Np.: RRSO 501,22%. Kwota 2000 zł na 90 dni. Suma do spłaty: 2686,97 zł. Maks. RRSO: 1926,41%

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie na rynku

Działamy na rynku od roku 2017. Oferujemy swoim klientom, tylko sprawdzone oferty pożyczek, oraz kredytów. Nasz system jest szybki, wydajny, bezpieczny dzięki Unijnym procedurom i gwarantuje 100% zadowolenia klienta.

Bezpieczeństwo i przejrzystość

Cała procedura odbywa się za pomocą formularza online. Ma nam on posłużyć do poznania Twoich potrzeb i możliwości. Korzystanie z naszej strony internetowej jest w pełni darmowe. Nie pobieramy opłat, oraz zapewniamy Ci łatwiejszą i bezpieczniejszą drogę w celu uzyskania pożyczki.

Z myślą o Tobie

“Pożyczanie jest teraz tak proste jak wydawanie!”

Dokładnie tak!

Zapewniamy Ci szereg naszych systemów, które bez wychodzenia z domu przedstawią Ci bezpłatnie oferty, realnych i bezpiecznych pożyczek.

Jak otrzymać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny do 500 000 zł. Cała procedura może odbyć się Online. Potrzebujesz dowodu osobistego, zaświadczenia o zarobkach. Dzięki naszej stronie internetowej możesz złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, a wtedy otrzymasz rzetelne oferty na Twój adres email, bądź zadzwoni do Ciebie bezpośrednio doradca z Banku, w celu ustalenia szczegółów.

Nasz kredyt hipoteczny – dlaczego warto

 • Kredyt nawet na 35 lat oraz brak minimalnego okresu kredytowania
 • Brak minimalnej kwoty kredytu
 • Do 25% kredytu na dowolny cel
 • Możesz łączyć cele kredytowania
 • Refinansowanie poniesionych kosztów do 12 miesięcy wstecz
 • Szeroki wybór celów kredytu, w tym nawet zakupu i zagospodarowania działki rekreacyjnej
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 36 miesięcy (jednorazowo w początkowym okresie kredytowania)
 • Wybierasz, jakie chcesz płacić raty: równe lub malejące i możesz zmienić zdanie w czasie trwania kredytu (w takim wypadku będziemy wymagać zawarcia aneksu)
 • Możliwa wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego bez opłat (dla umów od 22.07.2017 r.)
 • Możesz złożyć wniosek o zmianę sposobu oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe na okres 5 lat
 • Możesz skorzystać z ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym – tylko 27,73 zł miesięcznie (332,76 zł rocznie) za ubezpieczenie za każde 100 tys. zł kredytu hipotecznego1
 • Możesz skorzystać z niższej marży kredytu w zielonej odsłonie
 • Udzielamy kredytu w PLN

Na jaki cel możesz otrzymać kredyt hipoteczny?

 • Budowa, zakup lub remont domu
 • Zakup mieszkania, garażu lub miejsca postojowego
 • Wykończenie i wyposażenie nieruchomości
 • Zakup działki budowlanej
 • Zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej
 • Przebudowa pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • Nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • Zmiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteka wynosi 7,05% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 259 300 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,5%, oprocentowanie zmienne 5,62%/rok – w pierwszym roku oraz 6,34%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 4,52% wg stanu na dzień 10.03.2022 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 1,82% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 273 223,34 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 257 378,25 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 186 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 812,84 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 8 427,25 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 532 523,34 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze pięć rat wynosi 1 755,21 zł, następne po 1 613,75 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 724,38 zł i ostatnia rata wynosi 1 708,89 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteka wynosi 7,02% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 355 061 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 65,80%, oprocentowanie zmienne 5,62%/rok – w pierwszym roku oraz 6,29%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 4,52 % wg stanu na dzień 10.03.2022 r. oraz marża 1,10% w pierwszym roku oraz marża 1,77 % w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 371 550,54 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 350 677,97 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 101,25 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 812,84 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 11 539,48 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 726 611,54 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dziewięć pierwszych rat wyniesie po 2 403,42 zł, a następne po 2 211,60 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 2 352,42 zł i ostatnia rata wyniesie 2 328,85 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.
Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości. Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR.

Masz pytania?
Chcesz zgłosić reklamację?
Chcesz współpracować?

Kontakt

biuro@szybko-pozyczaj.pl

reklamacje@szybko-pozyczaj.pl

współpraca@szybko-pozyczaj.pl