Najczęstsze zadawane pytania

Ile mogę pożyczyć?

Pożyczkobiorca korzystający z naszego serwisu możne pożyczyć kwotę od 100 złotych do nawet 200 000 złotych. Ofertę można dobrać do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Jeśli Twoja zdolność kredytowa nie pozwoli na udzielenie pożyczki we wnioskowanej kwocie, zaproponujemy coś innego.

Na jak długo mogę pożyczyć pieniądze?

Okres kredytowania jest ustalany indywidualnie z klientem i wynosi od kilku dni do kilkunastu miesięcy.

W jaki sposób otrzymam pieniądze?

Pożyczka gotówkowa zwykle jest przekazywana klientowi po pozytywnej weryfikacji jego wniosku pożyczkowego, w formie bezgotówkowej, jako przelew na wskazane we wniosku pożyczkowym konto bankowe. Przelew może być zrealizowany nawet w ciągu kilkunastu minut od chwili złożenia wniosku. Zazwyczaj istnieje również możliwość odebrania gotówki osobiście, lub umówienia się z doradcą we wskazanym przez Państwa miejscu.

Czy ponoszę koszty za przedstawienie oferty?

Nie, nie ponosisz żadnych kosztów wstępnych. Nie musisz obawiać się, że nałożymy na Ciebie dodatkowe, ukryte koszty.

Jakie wymagania muszę spełnić by otrzymać pożyczkę?

Wymagana jest pełnoletność, oraz trzeba wypełnić (niezobowiązujący) wniosek na stronie szybko-pozyczaj.pl/lp

Jakie dokumenty potrzebne są do udzielenia pożyczki?

Wystarczy dowod osobisty i numer telefonu komórkowego.

Jaka jest wysokość raty?

Wysokość raty zależna jest od wielu czynników, takich jak, np. zdolność kredytowa, dlatego oferta jest przedstawiana, po złożeniu (niezobowiązującego) wniosku na stronie szybko-pozyczaj.pl/lp

Czy złożenie wniosku zobowiązuje do skorzystania z oferty?

Nie, złożenie wniosku na stronie szybko-pozyczaj.pl/lp nie zobowiązuje do skorzystania z przedstawionej oferty.

Czy mogę się starać o pożyczkę jeśli nie posiadam zaświadczenia o dochodach?

Tak, nie potrzebujemy potwierdzenia dochodów. Aby otrzymać pożyczkę wystarczy wypełnić (niezobowiązujący) wniosek na stronie szybko-pozyczaj.pl/lp

Jak szybko otrzymam pożyczkę?

Na ogół wystarczy kilkanaście minut na zweryfikowanie danych klienta. Po pozytywnym jego rozpatrzeniu, dokonywany jest przelew kwoty pożyczki w zaledwie kilkanaście minut.

Czy moje dane są bezpieczne?

Serwis szybko-pozyczaj.pl/lp gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przekazywanych przez klientów danych. Gromadzimy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do identyfikacji danej osoby. W naszej bazie pozostaje tylko Twój adres email.

Jak mogę sprawdzić ile pieniędzy muszę spłacić?

Wszelkie koszty pożyczkowe ponoszone przez pożyczkobiorcę są wskazane w sposób jasny w umowie pożyczkowej oraz w formularzu informacyjnym każdej pożyczki.

Czy mogę odstąpić od umowy pożyczki?

Tak, klient może także odstąpić od umowy pożyczki bez podawania przyczyn swojej decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wystarczy w tym celu wypełnić i przesłać na adres wskazany przez pożyczkodawcę oświadczenie, według dostarczonego przez niego wzoru oraz zwrócić pożyczoną kwotę niezwłocznie.

Co się stanie, jeśli nie będę w stanie spłacić całej pożyczki w terminie?

Zazwyczaj istnieje możliwość wydłużenia terminu spłaty o kilka, kilkanaście, a nawet o kilkadziesiąt dni, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i złożeniu formalnego wniosku o wydłużenie okresu kredytowania.

Czy będę mógł spłacić pożyczkę przed czasem?

Tak, jest to możliwe. Klient może spłacić całość lub część pożyczki przed terminem określonym w umowie pożyczkowej. Jeśli pożyczka spłacana jest w całości przed czasem, całkowity jej koszt ulga obniżeniu o koszty odpowiadające okresowi, o który skrócono czas kredytowania.